את הפתרון לעניין הזה מצאתי בקישור הזה.

בקיצור נמרץ: צריך תכנה בשם xbacklight בשביל לשלוט בבהירות והיא אינה כלולה בדביאן לקסדי. אני התקנתי אותה באמצעות synaptic package manager, שהוא הכלי החביב עלי להתקנה של חבילות.

לאחר שהוא מותקן ניתן לנסות אותה בטרמינל.

xbacklight – 10

xbacklight + 10

כשעשיתי זאת גיליתי שהתכנה מורידה את הבהירות אך לא מעלה. לאחר חיפוש מצאתי את ההתייחסות הזאת ממנה הבנתי שכדאי לנסות את זה:

xbacklight + 15

ואכן, זה פעל. לכן, בסקריפט שבקישור הראשון החלפתי את 10+ ב-15+.

את הסקריפט יש להוסיף לקובץ:

~/.config/openbox/lxde-rc.xml

באזור של:

<keyboard>

ניתן לערוך אותו בקלות בכתיבה בטרמינל (בספריית הבית):

nano .config/openbox/lxde-rc.xml

אלה ההגדרות שאני הכנסתי (יש לאתחל את המחשב כדי שהן יכנסו לתוקף):

<!– Brightness Down –>

<keybind key="XF86MonBrightnessDown">

<action name="Execute">

<command>xbacklight -10</command>

<startupnotify>

<enabled>true</enabled>

<name>decrease screen brightness</name>

</startupnotify>

</action>

</keybind>

<!– Brightness Up –>

<keybind key="XF86MonBrightnessUp">

<action name="Execute">

<command>xbacklight +15</command>

<startupnotify>

<enabled>true</enabled>

<name>increase screen brightness</name>

</startupnotify>

</action>

</keybind>

מודעות פרסומת