לעומת הרבה דיסטרואים אחרים שניסיתי (יתכן שגם דסקטופים אחרים של דביאן, אני לא זוכר), לא מצאתי תמיכה מובנית בלקסדי לשינוי עצמת השמע מהמקלדת. יש לי נטבוק טושיבה nb305 ויש לו מקשי עצמת שמע במקלדת. הנה הפתרון שמצאתי (בקישור הזה):

עורכים את הקובץ הזה, שנמצא בספריית הבית שלכם:

.config/openbox/lxde-rc.xml

כדי לעשות זאת בפשטות היכנסו כאדמיניסטרטור לספריית הבית שלכם מהטרמינל והריצו:

nano .config/openbox/lxde-rc.xml

אני מעתיק את הטקסט המדויק שהוספתי בסוף החלק <keyboard> של הקובץ. לא הוספתי את הגדרת ההשתקה שהוא מציע שם משום שהיא פעלה אצלי רק להשתקת הקול אך לא להחזרת הקול.

<!-- Volume Down -->
<keybind key="XF86AudioLowerVolume">
<action name="Execute">
<startupnotify>
<enabled>true</enabled>
<name>volumedown</name>
</startupnotify>
<command>amixer -c 0 set Master 5%- unmute</command>
</action>
</keybind>

<!-- Volume Up -->
<keybind key="XF86AudioRaiseVolume">
<action name="Execute">
<startupnotify>
<enabled>true</enabled>
<name>volumeup</name>
</startupnotify>
<command>amixer -c 0 set Master 5%+ unmute</command>
</action>
</keybind>

כדי שההגדרות האלה יתחילו לפעול יש לאתחל את המחשב.

 

 

מודעות פרסומת